top of page

Szkolenia dla firm

Biegła znajomość języków obcych jest narzędziem niezbędnym we współczesnym świecie biznesu. Coraz częstsze kontakty międzynarodowe wymuszają posługiwanie się językami obcymi. Sukces w pracy często uzależniony jest od efektywnego porozumiewania się z firmami zagranicznymi. Pracodawcy poszukują pracowników mogących wykazać się umiejętnością komunikacji z kontrahentami zagranicznymi.

 

Kursy Oxford Professional rozwijają wszystkie sprawności językowe i są poszerzone o wybrany komponent słownikowy:

  • ekonomiczny

  • prawniczy

  • marketingowy

  • medyczny

  • związany z hotelarstwem i cateringiem.

 

Na zakończenie dla firm korzystających z naszych szkoleń językowych przygotowujemy raporty postępów w nauce oraz uczestnictwa w zajęciach pracowników. Natomiast dla każdego słuchacza, który pomyślnie ukończył kurs mamy certyfikat Oxford School of Languages, określający znajomość języka wg poziomów Rady Europy (The Common European Framework).

bottom of page