top of page

Języki Angielski

Oxford Science & Languages korzysta z materiałów dydaktycznych oraz specjalistycznego oprogramowania tablic interaktywnych, służącego do nauki języków obcych, przygotowanych przez metodyków wydawnictwa Pearson.​ Wykorzystywane podczas zajęć podręczniki wprowadzają gramatykę w kontekście, co ułatwia zapamiętywanie nowych struktur. Poruszane w nich tematy poszerzają wiedzę uczniów z zakresu matematyki, przyrody i geografii. Sekcje Phonics uczą słuchaczy prawidłowej wymowy.

Specjalistyczne oprogramowanie do tablic interaktywnych Pearson wykorzystywane podczas zajęć obejmuje:

  • Dokumentalne klipy BBC, bazujące na tematach poruszanych na lekcjach;

  • Dodatkowe ćwiczenia, gry i zabawy;

  • Testy z nagraniami Audio.

Każdy słuchacz Oxford Science & Languages dostaje dostęp do innowacyjnego rozwiązania online – MyEnglishLab, które oferuje nagrania Audio/Video, interaktywne gry i ćwiczenia oraz spersonalizowane zadania i testy. Dzięki MyEnglishLab nasi słuchacze mogą w domu w interaktywny i angażujący sposób pogłębiać swoją wiedzę oraz utrwalić materiał prezentowany podczas zajęć. Nasi nauczyciele monitorują pracę i postępy uczniów, a także dostosowują rodzaj ćwiczeń lub testów do ich indywidualnych potrzeb.

Raz w miesiącu przeprowadzamy lekcje typu Science English. Są to warsztaty w języku angielskim poświecone tematyce naukowej. Wprowadzamy uczniów w prawdziwy świat przyrody i nauki. Lekcje dostarczają dzieciom szczegółowych objaśnień pomagając zrozumieć dane zjawisko. Na zakończenie przeprowadzamy mini eksperyment.  

Kurs obejmuje 70 godzin lekcyjnych, realizowanych od września do czerwca. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 2 godziny lekcyjne (2x45 min) w grupach dobranych zarówno pod względem wiekowym jak i poziomowym. Grupa może liczyć maksymalnie 10 osób.

bottom of page