top of page

Oxford School of Languages Method

Stawiamy na komunikację opartą na solidnej znajomości gramatyki i leksyki języka obcego,
co pozwala nam skutecznie uczyć porozumiewania się w języku obcym. Stałym elementem programów nauczania OSL Method jest zestaw ćwiczeń powtórkowych leksykalno-gramatycznych pozwalających ugruntowywać poznawane zagadnienia językowe. OSL Method łączy systematyczność pracy z przyjemnością, co najlepiej motywuje do nauki języka. Bardzo ważne jest dla nas tworzenie miłej i przyjaznej atmosfery sprzyjającej nauce języków obcych.

Oxford School of Languages ma w swojej ofercie kursy dla dzieci i młodzieży. Zajęcia łączą zabawę
z nauką, dając dziecku solidną podstawę znajomości języka obcego. Podręczniki i materiały wykorzystywane na zajęciach umożliwiają dzieciom poznawanie bliskiego im świata poprzez język obcy, co pozwala nam pozytywnie wpływać na harmonijny rozwój dziecka. Program nauczania dzieci zakłada użycie gier i zabaw.

bottom of page