top of page

Matematyka

Wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci mających trudność ze zrozumieniem zawiłości świata matematyki, zapraszamy na „Kreatywne spotkania z matematyką i logiką”, prowadzone metodą twórczego rozwiązywania zadań za pomocą programów interaktywnych.

Na naszych zajęciach realizujemy zagadnienia z obszarów matematyki, które są w niewystarczający sposób przerabiane w szkołach. Uczestnicy mają szansę przedyskutowania zadania w grupie i wspólnego dochodzenia do prawidłowych rozwiązań. U nas dzieci same odkrywają prawa rządzące światem matematyki, a każda lekcja jest fascynującą wyprawą w świat liczb, figur i logiki.

Prowadząc zajęcia korzystamy ze specjalistycznych programów interaktywnych, gier edukacyjnych oraz ćwiczeń wspierających funkcje niezbędne dla rozwoju zdolności liczenia i rozwiązywania zadań matematycznych, tj.:

·        Syntezę i analizę wzrokową;

·        Myślenie przyczynowo – skutkowe;

·        Orientację w przestrzeni;

·        Spostrzegawczość i koncentrację uwagi;

·        Rozpoznawanie kształtów, cyfr oraz znaków tematycznych;

·        Myślenie operacyjne, w tym porównywanie, segregowanie, dodawanie, odejmowanie i działania             odwrotne;

·        Pamięć;

·        Umiejętności grafomotoryczne łącznie z pisaniem cyfr, liczb i zapisywaniem działań                                 matematycznych.

W trakcie trwania kursu dzieci otrzymują karty pracy, które poza zagadnieniami przygotowującymi do matematyki takimi jak koncentracja, pamięć i myślenie matematyczne obejmują:

·        Liczby naturalne w dziesiątkowym układzie pozycyjnym;

·        Działania na liczbach naturalnych;

·        Liczby całkowite;

·        Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych;

·        Elementy algebry;

·        Proste i odcinki;

·        Kąty

·        Wielokąty;

·        Koła;

·        Okręgi;

·        Bryły;

·        Obliczenia w geometrii

·        Zadania tekstowe.

Materiał dostosowany jest do danej grupy wiekowej oraz zgodny z podstawą programową.

Oxford Science & Languages współpracuje z EI System Eduterapeutica oraz GWO Gdańskim Wydawnictwem Oświatowym.

Kurs obejmuje 70 godzin lekcyjnych, realizowanych od września do czerwca. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 2 godziny lekcyjne (2x45 min) w grupach dobranych zarówno pod względem wiekowym jak i poziomowym. Grupa może liczyć maksymalnie 10 osób.

Zajęciom towarzyszy miła i przyjazna atmosfera sprzyjająca nauce przedmiotów ścisłych.

bottom of page