top of page

Describe your image.

Logo

Witamy w OSL

Oxford School of Languages jest profesjonalnym ośrodkiem szkoleniowym specjalizującym się w nauczaniu języków obcych.

W swojej pracy dydaktycznej Oxford School of Languages:

  • kładzie nacisk na rozwijanie umiejętności komunikowania się w środowisku zawodowym
    i akademickim,

  • dokłada starań, aby umożliwić poznanie kultury krajów nauczanych języków oraz nawiązywanie kontaktów międzynarodowych,

  • stwarza warunki wszechstronnego rozwoju w myśl słów Goethego:

„Ile znasz języków, tyle razy jesteś człowiekiem”.

Oxford Science & Languages wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci mających trudność ze zrozumieniem zawiłości świata matematyki, przygotowaliśmy „Kreatywne spotkania z matematyką i logiką”, prowadzone metodą twórczego rozwiązywania zadań za pomocą programów interaktywnych.

bottom of page